Akersgata 64 NAV

  • Arkitekt:MAP Arkitekter
  • Entreprenør:Bundebygg
  • Vi har levert:Ca. 400m2 Padang Dark og Padang Black på utvendig fasade, og 1000m2 med sort basalt på innvendige gulver.
  • Tidsperiode:2008