Bjørnsletta Skole

  • Arkitekt:L2 Arkitekter AS
  • Entreprenør:Veidekke
  • Vi har levert:700 m2 med skiferforblending, samt kunstverk innendørs i Rombeporfyr
  • Tidsperiode:2013