Drammensveien 127

  • Entreprenør:Direkte
  • Vi har levert:Lys granitt på vegg i inngangsparti
  • Tidsperiode:2010