Karl Johansgate 23

  • Arkitekt:WORK
  • Entreprenør:Form3
  • Vi har levert:Levering av HT Calacatta Terazzo på trapp og gulver
  • Tidsperiode:2016