Kirkegaten 15

  • Arkitekt:Hille Melbye Arkitekter
  • Entreprenør:Bundebygg
  • Vi har levert:Ca 100 m2 med Ottaskifer, samt Larvikitt på utvendig fasade
  • Tidsperiode:2015