KLP bygget

  • Arkitekt:SJ Arkitekter AS
  • Entreprenør:Vedal
  • Vi har levert:Ca 5000m2 med Caliza Capri Slipt
  • Tidsperiode:2010