Nordea Majorstuen

  • Arkitekt:Zinc AS
  • Entreprenør:Vedal
  • Vi har levert:Ca. 3000m2 med Kalkstein, ca 200m2 med sort basalt og ca 100 m2 med padang white.
  • Tidsperiode:2015