PWC Bygget

  • Arkitekt:A-lab
  • Entreprenør:Vedal Prosjekt
  • Vi har levert:Skifer i inngangsparti og i heisforlallende
  • Tidsperiode:2013