Radisson Blu Hotel Fredrikstad

  • Arkitekt:Griff Arkitekter AS
  • Entreprenør:Byggherrestyrt v/ Brick
  • Vi har levert:2500 m2 fasade og 2000 m2 gulv
  • Tidsperiode:2007