Statoil Sandsli Bergen

  • Arkitekt:Niels Torp Arkitekter
  • Entreprenør:Skanska
  • Vi har levert:ca 2700 m2 med kalkstein og quartzkompositt på gulv. Samt universell utforming
  • Tidsperiode:2014